Sound Hub er frontløber i ny bog om fremtidens vækst

Sound Hub Denmark spiller en central rolle i den første bog på dansk om bæredygtige corporate-startup miljøer. Bogen sætter fokus på, hvordan etablerede virksomheder kan blive en del af fremtidens vækst ved at samarbejde med nytænkende iværksættere og andre samarbejdspartnere

Hvad kan startups, som vi ikke kan? Det spørgsmål stilles i titlen på en ny bog, som skal inspirere etablerede virksomheder til at skabe vækst gennem partnerskaber med bæredygtige startups.  

Innovative miljøer og partnerskaber omkring virksomheder er den nye superkraft, som kan accelerere den bæredygtige vækst – hvis de designes rigtigt. Sound Hub Denmark er en frontløber i forhold til, hvordan man kan lykkes med det.

Sådan siger Freja Ludvigsen, der er forfatter til bogen, ”Hvad kan startups, som vi ikke kan? En guide til bæredygtig vækst i partnerskaber”. Hun var fra 2015-2021 erhvervsudviklingschef i en af landets største erhvervskommuner, Gladsaxe Kommune, hvor hun havde ansvar for netop at skabe partnerskaber mellem store virksomheder som Alfa Laval, Novo Nordisk, Novozymes, ISS, Forenede Service m.fl. og mindre virksomheder samt startups. Her satte hun corporate-startup miljøer på dagsordenen. Men hun opdagede, at beslutningen om at åbne dørene for startups kan være svær for etablerede virksomheder.  

Hvis den stabile virksomheds markedskendskab og ledelseskraft kombineres med den nystartede virksomheds agilitet og kreativitet kan der skabes en situation, hvor idé- og vidensdeling bidrager positivt til begge parters vækst. Bogen skal ses som en guide til beslutningstagere i etablerede virksomheder, der gerne vil øge deres innovationskraft gennem samarbejde med bæredygtige startups, men som er i tvivl om, hvordan de gør i praksis, og hvordan de styrer uden om dilemmaer og risici,

fortæller Freja Ludvigsen, der i dag driver virksomheden Partnerskaberen, hvor hun hjælper virksomheder, kommuner og organisationer med bæredygtig vækst, innovation og partnerskaber.

Stærk lokal case med international tiltrækningskraft

Sound Hub Denmark er med i bogen som case på, hvordan man skaber miljøer, hvor etablerede virksomheder og iværksættere kan teste og udvikle nye produkter sammen. Her fortæller Peter Petersen, CEO, og Rie Kold Pripsø, CCO, om hvad det har krævet at opbygge et verdensklasseudviklingsmiljø og lærende fællesskab for lyd og akustik i Bang & Olufsens historiske bygninger fra 1946.   

Miljøet adskiller sig fra nogle af de andre miljøer i bogen, der er skabt i direkte tilknytning til en specifik virksomhed. Det er miljøer som NIRAS Green Tech Hub i Allerød og Alfa Laval Innovation House i Gladsaxe.  

Sound Hub Denmark er en fantastisk case på, hvordan et stærkt partnerskab på tværs af virksomheder, universitet, kommune, fonde og erhvervsfremme kan skabe et corporate-startup miljø sammen, som danner et internationalt orienteret økosystem, der både gavner de etablerede virksomheder, tiltrækker nye virksomheder og bidrager til lokalsamfundets vækst,

siger Freja Ludvigsen.

Skaber det rette match

Freja Ludvigsen interviewer i bogen Peter Petersen og Rie Kold Pripsø og spørger til miljøet i Sound Hub Denmark. 

Vi er formidlere, som sørger for, at der opstår det rette match mellem eksempelvis en virksomhed og startup, eller freelancer (konsulent) og startup, som gør, at det bliver succesfuldt for begge parter. Startup-virksomhedernes mindset er at beskæftige sig med det, der gavner dem mest muligt her og nu.  De har hverken tid eller finansiering til at være tre måneder i en venteposition i forhold til en test eller afklaringsproces med en virksomhed,

fortæller Peter Petersen. 

Hvis man vil skabe partnerskaber, der har fordele for begge parter, bør de mødes på den samme spilleplade. Vores rolle er at overkomme kulturforskellene og være mægler mellem de to parter, så de forstår hinanden,

uddyber Rie Kold Pripsø.

De stedbundne kvaliteter

Hvad er deres råd til andre, der gerne vil lave et miljø med mange partnerskaber og mange bundlinjer? 

Vi hører flere sige, at vores styrke er den stedbundne kompetence og kvalitet. Vi har noget at have det i.
Det betyder noget i forhold til partnerskaberne og det engagement, der lægges for dagen. Ikke dermed sagt, man ikke kan bygge noget op fra bar mark, men vi har en fordel i områdets historie og DNA med en erhvervsudvikling funderet i design og god lyd i kombination,

fortæller Rie. 

Hvad får de store virksomheder ud af at være en del af miljøet? 

Det betyder noget for de større virksomheder, at de har adgang til den nyeste viden, innovationshøjde og spændende startups via den talentmasse, vi tiltrækker. De har ikke selv ansvaret for udviklingsmiljøet i Sound Hub, men bidrager aktivt med mentorskab, sparring, ekspertise og indlæg til gavn for iværksætterne og andre, som gæster os. De kan lettere stemple ind og ud, da de ikke har deres eget navn på spil. De får samtidig en mulighed for en dialog med startups, hvor de kan afsøge, om der er et match.

Hvad er jeres største styrke?  

Alle vore relationer bygger i høj grad på tillid. I udlandet starter du som oftest på nulpunktet og arbejder på at opbygge en tillidsrelation. I Danmark har vi som udgangspunkt 100% tillid, som man kan være uheldig at miste. Denne danske tilgang imponerer vores samarbejdsrelationer. Når startups konsulterer os, har vi grundlæggende tillid til dem, og tilbyder hjælp uden bagtanker om kapitalandele, opkøb eller andet. Det er en god kapitalform, og vores erfaring viser, at det giver et godt afkast i form af vækst, frugtbare samarbejder og innovative løsninger til samfundet,

slutter Rie. 

 

Om bogen
Freja Ludvigsen: ”Hvad kan startups, som vi ikke kan? En guide til bæredygtig vækst i partnerskab”
Forlaget Rethink Business
244 sider. Kan købes påSaxo, GuccaogBog&Idé
Gratis læseprøve findes på Partnerskaberen.dk
 

You're using an old browser

Ohh no… We're sorry, but you are using a browser that is too old to show you everything that this site is capable of. What a shame.

Instead, we recommend that you use one of the browsers mentioned below.

Thank you, for your understanding.

(Not recommended)